Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Na fragmencie ul. Kaszubskiej prowadzącej do ul. Derdowskiego wprowadzono jeden kierunek ruchu. Wniosek mieszkańców w tej sprawie poparła Rady Oliwy.

W lipcu do Rady Dzielnicy Oliwa zwróciła się grupa mieszkańców z wnioskiem o wprowadzenie na ul. Kaszubskiej ruchu jednokierunkowego na odcinku od budynku Grunwaldzka 476 do skrzyżowania z ul. Derdowskiego. Według wnioskodawców wspomniany odcinek ul. Kaszubskiej jest zbyt wąski, aby mogły się po nim poruszać pojazdy jadące w przeciwnych kierunkach. Dodatkowo, bardzo często dochodziło do blokowania ruchu na ul. Derdowskiego przez pojazdy chcące wjechać w ul. Kaszubską.

Rada Dzielnicy poparła ten wniosek i wystąpiła o zmianę organizacji ruchu do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Ruch jednokierunkowy na wnioskowanym odcinku został wprowadzony przez GZDiZ w dniu 20 grudnia.

Tomasz Strug

„Nadziei blask aż po nieba kres

Wigilii czas, płonie światłem świec.

Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew

Dziś wszystkim z nas

Bóg narodzi się.


Życzenia szept mknie ku gwiazdom wprost

O dobry sen, o spokojny los

Teraz każda myśl

Jasna jest jak śnieg

Dziś wszystkim z nas

Bóg narodzi się.”


Niech ten świąteczny czas upłynie Państwu w spokoju, szczęściu i miłości, niech przyniesie wytchnienie od codzienności i zachwyt nad otaczającym nas pięknem.

Rada Dzielnicy Oliwa


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje