Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Dzielnicy Oliwa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014  r., poz. 1954 z późń. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 11 kwietnia 2019 roku (czwartek), o godz. 18:00 obrady I sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady Dzielnicy, z następującym  porządkiem obrad:

 

  1. Sprawy regulaminowe,
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy,
  4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy,
  5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,
  6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

 

Radny Miasta Gdańska 

                                                              
   Andrzej Stelmasiewicz


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje