Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział oraz za pomoc w rozpropagowaniu ankiety. To pierwsza tego typu ankieta przygotowana dla mieszkańców naszej dzielnicy. Dzięki niej możemy dużo lepiej się poznać. Mamy nadzieję, że mieszkańcy dowiedzieli się z niej czym tak na prawdę się zajmujemy i na co przeznaczamy środki. Radni natomiast uzyskali informację zwrotną na temat zrealizowanych projektów oraz preferowanych przyszłych wydatków.

Zwołuję 2 lutego (wtorek) o godzinie 19.15 obrady X sesji Rady Dzielnicy Oliwa w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2021 rok.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Oliwie

Zofia Pomirska

 

 

W 2021 roku Rada Dzielnicy Oliwa może wydać na potrzeby dzielnicy sumę 263 610 złotych. Teraz radni czekają na wnioski i propozycje mieszkańców na wydatkowanie powyższych środków. Prosimy również o wypełnienie ankiety oceniającej ubiegłoroczne wydatki i wyznaczającej kierunki wydatkowania tegorocznego budżetu.

Gwiazdka zeszła i świeci,

nad kolebką dziecięcą,

nad miłością zabłysła matczyną.

Światło błysło stuleci,

radość nocy tej święcą:

Gwiazda zeszła nad ŚWIĘTĄ RODZINĄ.

(St. Wyspiański, Wyzwolenie)

 

Dobrych, spokojnych, przeżytych w miłości świąt Bożego Narodzenia z nadzieją na pomyślny Nowy Rok życzy Rada Dzielnicy Oliwa.

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje