Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

 

 

Zarząd Dzielnicy Oliwa złożył dziś  do Prokuratury Rejonowej Gdańsk - Oliwa zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa (z art. 181 ew. art.187 k.k.)  przez doprowadzenie do unicestwienia 180 – letniego daktylowca na terenie Parku Oliwskiego w Gdańsku – Oliwie w miejscu budowy nowej palmiarni.

Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat na warsztaty zawierające elementy edukacji architektonicznej w formie gry, spaceru badawczego i majsterki.

Dzieci dowiedzą się, że budynki posiadają swoją "biżuterię” i następnie będą miały okazję odkryć ją podczas spaceru po Oliwie.

Finałem warsztatów będzie wykonanie przez dzieci miniaturek detali architektonicznych.

2 września wieczorem przesłaliśmy do zastępcy Prezydenta ds. inwestycji Alana Aleksandrowicza skargę w sprawie skandalicznej realizacji budowy oświetlenia przy ulicach: Bytowskiej, Kościerskiej i Kwietnej. Po godzinie otrzymaliśmy od wiceprezydenta zapowiedź wyjaśnienia sprawy.

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje