Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

W tym roku Rada Dzielnicy Oliwa może wydać na potrzeby dzielnicy sumę 271 584 złotych. To o 210 tys. złotych więcej niż w roku ubiegłym. Wysokość tej kwoty to m.in. zasługa mieszkańców Oliwy, którzy wypracowali sporą frekwencję w wyborach do Rady Dzielnicy Oliwa. Teraz radni czekają na wnioski i propozycje mieszkańców na wydatkowanie powyższych środków.

Chrystus zmartwychwstał! z głębi świątyni

Bije jak słońce ożywcza wiara.

 I blask się wielki na świecie czyni,

 I w proch upada zwątpienia mara.(…)

Prawda przedwieczna, miłość bezdenna

 Powstaje z grobu w sile przemożnej,

 I płynie jego postać promienna

 Tam, gdzie się we łzach lud kaje trwożny…

Chrystus zmartwychwstał! I ty, człowiecze,

Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,

 Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,

Zaczerpnij życia w wiosny oddechu.(…)

Artur Oppman (Or-Ot) 

 

Niech w naszych domach i w sercach zawsze gości wielkanocna radość, wiosenne odrodzenie i słoneczny blask!

Rada Dzielnicy Oliwa

Dziś w Nowym Ratuszu w Gdańsku odbyło się wręczanie zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych oraz uroczyste ślubowanie kandydatów wybranych do Rady Dzielnicy Oliwa.

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje