Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Na wniosek Rady Oliwy rozpoczęły się Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni prace nad „Zintegrowanym Planem Działania na rzecz Mobilności dla dzielnicy Oliwa”. Będzie to zbiór rozwiązań transportowych, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom, uwzględniając rolę, jaką Oliwa pełni w systemie transportowym Gdańska. Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotychącej zachowań i preferencji transportowych.

 W związku z realizacją unijnego projektu PUMA (Plans for Urban Mobility Actions), której celem jest opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Oliwy, zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety dot. zachowań i preferencji transportowych. W ankiecie padają pytana m.in. o to, w jaki sposób poruszacie się po Oliwie, jakiego środka transportu używacie do podróży w weekend i jakie widzicie wyzwania w waszej dzielnicy związku z poszczególnymi sposobami przemieszczania się.

Ankieta jest dostępna on-line do 23.06.2024 r. Można również wypełnić również stacjonarnie w Oliwskim Ratuszu Kultury (ul. Opata J. Rybińskiego 25) w godzinach otwarcia instytucji.

Oliwa jest pierwszą dzielnicą naszego miasta, dla której powstanie Plan Mobilności.

Po wakacjach planowane jest podobne badanie dla pracowników firm i instytucji oraz studentów uczelni wyższych zlokalizowanych na obszarze Oliwy, a następnie, na przełomie roku, dedykowane warsztaty w dzielnicy, które umożliwią opracowanie planu działania na kolejne lata.

Link do ankiety: https://badania.gdansk.gda.pl/ankieta/1245012/badanie-preferencji-i-zachowan-komunikacyjnych-mieszkancow-oliwy.html


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje