Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 22 maja (poniedziałek) o godzinie 20.00 obrady nadzwyczajnej XIX sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Piastowskiej i Pomorskiej w mieście Gdańsku.
  2. Uchwała w sprawie zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ciągu pieszego wzdłuż al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Bitwy Oliwskiej.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje