Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 28 grudnia (środa) o godzinie 18.00 obrady XVII sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2022 rok.
  2. Uchwała w sprawie w sprawie granic dzielnicy Oliwa i wspólnoty oliwian.
  3. .Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje