Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 14 listopada (poniedziałek) o godzinie 18.30 obrady XVI sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Uchwała w sprawie mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej w mieście Gdańsku.
  2. Uchwała w sprawie mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku.
  3. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Walani.
  4. Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2022 rok.
  5. Uchwała w sprawie wprowadzenia przy ul. Piastowskiej w Oliwie poboru opłat za parkowanie w ramach Strefy Płatnego Parkowania.
  6. Dyskusja na temat możliwości korekty administracyjnych granic dzielnicy Oliwa.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje