Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 28 grudnia (wtorek) o godzinie 19.30 obrady XIV sesji Rady Dzielnicy Oliwa w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams) z następującym porządkiem obrad:

  1. Zmiany w uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2021 rok.
  2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Polanki
  3. Opłaty za parkowanie na parkingu przy ulicy Cystersów
  4. Opłaty za parkowanie na parkingu przy placu Inwalidów Wojennych
  5. Nowa lokalizacja przystanku autobusowego „Obr. Westerplatte” 05 (1833)
  6. Ochrony alei lipowej w ciągu ul. Opackiej
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje