Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Prezydent Gdańska zaprasza do udziału w organizowanych przez Biuro Architekta Miasta debatach – cyklu spotkań poświęconych innowacjom w kształtowaniu przestrzeni. Do udziału w nich zapraszani są uznani specjalistów z obszaru urbanistyki i architektury, w tym przedstawicieli zarówno środowiska naukowego, samorządowców, praktyków jak i organizacje zawodowe oraz pozarządowe.

W założeniu debaty mają być otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w tym przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców Gdańska. Służyć mają zdefiniowaniu nowych idei i koncepcji zarówno odnoszących się do rozwiązań przestrzennych jak i do sposobów ich projektowania i wdrażania.

20 października odbyła się siódma debata -  “Spojrzenie na dzielnice. Planowanie i dialog społeczny”

Podczas dyskusji poruszono następujące zagadnienia:

  • na ile planowanie na szczeblu dzielnicowym stworzyć może nową jakość w procesie dyskusji o przyszłości miasta?
  • czy potrzebne i wskazane jest wypracowanie zarówno strategii dzielnicowych jak i masterplanów urbanistycznych związanych z ich
    kształtowaniem?
  • jaka forma dialogu jest najbardziej wskazana do wprowadzenia?

 

Uczestnicy debaty:

  • dr Anna Staniewska (Politechnika Krakowska),
  • Tomasz Strug (przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa),
  • Maximilian Kieturakis (przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście),
  • Karol Ważny (radny miasta Gdańska),
  • Sylwia Betlej (p.o. dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, UM Gdańsk).

Spotkanie poprowadził prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta.


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje