Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 14 czerwca (poniedziałek) o godzinie 19.00 obrady XIII sesji Rady Dzielnicy Oliwa, która odbędzie się w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams) z następującym porządkiem obrad:

  1. Uchwała w sprawie objęcia mandatu radnego dzielnicy przez Cezarego Kamińskiego.
  2. Zaprzysiężenie nowego radnego Oliwy.
  3. Uchwała  w sprawie przyjęcia wniosków do Bazy Projektów Inwestycyjnych Miasta Gdańska
  4. Zmiany w uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2021 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje