Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska rozpoczęła budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej. Informujemy o dotychczasowych działaniach Rady Oliwy podjętych w związku z tą inwestycją.

W związku z budową drogi rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej zostaną również także przebudowane chodniki i zjazdy do posesji. Konieczne będzie także zamontowanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów.

Inwestycja jest częścią programu  „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska.”

Termin realizacji: koniec czerwca 2021 r.

Poniżej informacje o działaniach Rady Oliwy podjętych w związku z trwającą obecnie inwestycją:

Dokumentacja projektowa dostępna pod tym linkiem.

Projekt chodnika ciągnie się już od ponad dekady i co i rusz jego realizacja z racji braku finansowania była przekładana. Kwestia budowy nowego chodnika cieszyła mieszkańców z racji na perspektywę równego i bezpiecznego ciągu pieszego, ale także wzbudziła wiele obaw.

O kształt projektu zaczęliśmy się dopytywać już w kwietniu 2019 roku. W imieniu mieszkańców przedstawialiśmy nurtujące nas pytania związane z modernizacją ciągu pieszego, które zostały wysłane do DRMG.

W pismach na przestrzeni 2 lat zwracaliśmy uwagę, że projekt powinien zostać skonsultowany z mieszkańcami.

Ciąg pieszy był wykorzystywany przez dużą rzeszę rowerzystów, którzy skracali trasę pomiędzy ul. Bitwy Oliwskiej a ul. Pomorska zamiast drogi rowerowej po przeciwnej stronie Al. Grunwaldzkiej.  Mieszkańcy bardzo krytycznie odnieśli się do kwestii bezpieczeństwa przy zalegalizowaniu ruchu rowerowego na tym odcinku. W odpowiedzi od DRMG dowiedzieliśmy się ze nie przewiduje się wprowadzenia ograniczenia prędkości dla rowerzystów na chodniku z dopuszczonym ruchem rowerowym wzdłuż Al. Grunwaldzkiej. Projektant, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zaproponował GZDiZ dwa warianty rozwiązań, polegające na zastosowaniu oznakowania poziomego lub zmiany koloru nawierzchni przy wyjściach z posesji na chodnik. Ponadto, w nawierzchni chodnika zaprojektowano piktogramy rowerowe, mające na celu organizację ruchu rowerowego.

W toku wymiany pism z DRMG udało się zwrócić uwagę na potrzebę wyremontowania murków co zostało ujęte w dokumentacji projektowej. Murki architektoniczne (część wykonana z piaskowca) mają obecnie przeszło 70 lat i niejedne partie są w złym stanie technicznym. Część istniejących murków kamiennych zlokalizowana jest w pasie drogowym, zaś część na jego granicy. Na całej długości planowanej inwestycji murki przeznaczono do remontu poprzez uzupełnienia ubytków masą cementową, naprawy spoin oraz wyczyszczenie kamienia. Wierzchnią część murku również przeznaczono do remontu.

Staraliśmy się zwrócić również uwagę, że projekt mógłby wprowadzić więcej zieleni, przy czym przy omawianej inwestycji zachowano obecne zadrzewienia, które zostaną uzupełnione nowymi nasadzeniami w postaci 7 lip

Znaczącym problemem, który będzie mieć negatywny wpływ na przyszłą inwestycją to zastoiska w skrajni drogi Al. Grunwaldzkiej. Na omawianym odcinku jest kilka sporych zagłębień w drodze, gdzie tworzą się zastoiska wody opadowej, w wyniku czego w trakcie deszczy korzystanie z chodnika jest często wykluczone, a w okresie zimowym woda wychlapywana przez auta na murki powoduje jego degradację (sól, erozja- zjawiska mrozowe). Niewyremontowanie tego odcinka drogi będzie się wiązać z dalszym utrudnieniem korzystania z ciągu pieszego jak i jego dalsze niszczenie. Ponadto opisane tworzące się zastoiska wody i wychlapywana z nich woda zwłaszcza w okresie zimowym w połączeniu z solą drogową w naszej opinii przyczyniła się do obumarcia dużej części lip rosnących w pasie zieleni rozdzielającym ciąg pieszy od Al. Grunwaldzkiej.

W pismach do ZDiZ zwracałem uwagę na ten fakt, dostałem jedynie zapewnienie, że na 2021 rok zaplanuje wykonanie ww remontu zatok postojowych co i tak jest przewidziane w omawianym projekcie budowy drogi rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej.

Jako Rada Dzielnicy stała na stanowisku, iż wydłużenie zatoki postojowej na wysokości posesji Grunwaldzka 555 jest bezzasadne - wnosiła o utrzymanie dotychczasowej długości zatoki postojowej. Obecny projekt zakłada likwidację pod to zamierzenie części zieleni przydrożnej na której rosły wcześniej drzewa, a które w ocenie Rady powinny zostać odtworzone.  Niestety powyższe uwagi nie miały już siły przebicia

W październiku 2020 r skierowaliśmy pismo do prezydenta Alana Aleksandrowicza celem umówienia spotkania i przedyskutowania ww projektu oraz największych obaw mieszkańców. Do dziś nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Radny Jan Faściszewski

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje