Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Do piątku włącznie, w godzinach 10.00-18.00 wystawiona jest w Europejskim Centrum Solidarności druga księga kondolencyjna poświęcona tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.

Od dziś dłużej będzie można także wpisać się do księgi, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – aż do godziny 20.00.

Od rana setki gdańszczan wpisują się do księgi wyłożonej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – w wieloletnim miejscu pracy i działalności prezydenta na rzecz naszego miasta – w sali 107 (I piętro).

Wszyscy, którzy chcą wpisywać się do księgi, mogą to zrobićdo piątku 18 stycznia włącznie, w godzinach 8.00-20.00.

Od wtorku do niedzieli włącznie w Europejskim Centrum Solidarności jest dostępna druga księga, do której wpisywać się będzie można w godzinach: 10.00-18.00.


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje