Rada Dzielnicy Oliwa

piątek, 22 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Projekt lokalizacji kolejnych płatnych miejsc postojowych

19.08.2018

Zgodnie z wynikiem konsultacji prowadzonych na początku roku przez Radę Dzielnicy Oliwa Strefą Płatnego Parkowania (SPP) objęte zostaną wkrótce kolejne miejsca postojowe zlokalizowane w Oliwie.

Kolejne ulice będą objęte opłatami we wrześniu lub październiku. Dotyczy to ulic: Bażyńskiego, Cystersów, Jasia i Małgosi, Kanapariusza, Kubusia Puchatka, Nowickiego, Stary Rynek Oliwski, ciąg dalszy ul. Wita Stwosza (w kierunku Strzyży).

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazał Radzie Oliwy wstępny projekt umiejscowienia miejsc postojowych oraz parkometrów do skonsultowania z mieszkańcami. Ewentualne uwagi prosimy przesyłać do 24 sierpnia na adres Rady Oliwy:oliwa@gdansk.gda.pl.

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Gdańska SPP obejmuje 7 sektorów: Główne Miasto, Stare Miasto, Wrzeszcz, Aniołki, Oliwa, Przymorze. Siódmy sektor Jelitkowo obowiązuje w miesiącach lipiec i sierpień.

Przypomnijmy, że opłata za postój samochodów w sektorach: Główne Miasto, Stare Miasto i Wrzeszcz pobierana jest w dni powszednie w godz. 9.00 – 17.00. W sektorach Aniołki, Oliwa oraz Przymorze parkowanie wStrefie Płatnego Parkowania płatne jest w dni powszednie wgodz. 9.00 – 15.00. Parkowanie w sektorze Jelitkowo płatne jest od 01.07 do 31.08 w dni powszednie w godz. 09.00 – 17.00. Parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w soboty, niedziele i święta jest bezpłatne, niezależnie od dzielnicy.

Mieszkańcom przypominamy o możliwości zaopatrzenia się w Kartę Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca. Nabycie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca upoważniającej do parkowania na płatnych miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w określonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku.

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Miasta Gdańska:

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW I ODBIORU KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ

Biuro Obsług Klienta GZDiZ(Budynek A - parter) 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36

Opłatę za postój samochodu można uiścić gotówką lub kartą płatniczą w parkomacie oznaczonym logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Opłaty można również dokonać za pośrednictwem systemu opłat mobilnych w Gdańsku (do wyboru): CityParkApp, ePark, moBILET, mPay, Pango, SkyCash.

Strefa Ograniczonego Postoju

Przy wjazdach do stref obowiązujących na terenie Gdańska stoją znaki B-39(strefa ograniczonego postoju)z informacją, żezakaz nie dotyczy posiadacza identyfikatora(określonego typu), wydanego przez zarządcę drogi.

Każdy,kto ma taki dokument(m.in. mieszkaniec), może zaparkować auto w strefie na ogólnych zasadach – czyli tam, gdzie pozwalają na to przepisy Prawa o Ruchu Drogowym (w odpowiedniej odległości od przejść przez jezdnię i skrzyżowań, poza drogami i pasami dla rowerów, uwzględniając obowiązek pozostawienia pieszym 1,5 metra szerokości chodnika).

Tenkto nie ma identyfikatora, może się na terenie strefy ograniczonego postoju tylko zatrzymać (do jednej minuty). Parkowanie dozwolone jest jedynie na miejscach płatnych, oznakowanych znakami pionowymi i poziomymi.

Podstawowa zasada obowiązująca w strefie ograniczonego postoju:
Mam identyfikator?– strefa mnie nie dotyczy.
Nie mam identyfikatora?– parkuję tylko na miejscu płatnym!

Zaparkowanie samochodu w strefie ograniczonego postoju bez odpowiedniego identyfikatora oznacza dla kierowcymandat w wysokości 100 złotych oraz 1 punkt karny. Interwencje podejmują strażnicy miejscy i policjanci.

Natomiast należności z tytułu postoju na miejscach płatnych egzekwują pracownicy SPP (Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni).

wstecz...