Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Zwołanie XVI sesji Rady Dzielnicy Oliwa

02.08.2018

Zwołuję 8 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 17:30 obrady XVI sesji Rady Dzielnicy Oliwawsiedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Omówienie lokalizacji płatnych miejsc postojowych na ulicach Oliwy
  2. Uchwała w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej mieście Gdańsku.
  3. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia mpzp OliwaGórnaw rejonie ulicy Bażyńskiego 1a.
  4. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia mpzp Oliwa Górna w rejonie ul.Czyżewskiegoi Sarniej w mieście Gdańsku.
  5. Omówienie / Uchwaław sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego 31-35 w mieście Gdańsku.
  6. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Oliwa

Andrzej Osipów

wstecz...