Rada Dzielnicy Oliwa

piątek, 22 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Płatne parkowanie na kolejnych ulicach

28.06.2018

Zgodnie z wynikiem konsultacji prowadzonych na początku roku przez Radę Dzielnicy Oliwa,od 01.07.2018 r. Strefą Płatnego Parkowania (SPP) objęte zostaną kolejne miejsca postojowe zlokalizowane w Oliwie.

Od 1 lipca obszar poboru opłat w Oliwie obejmować będzie, oprócz dotychczasowych ulic, także miejsca parkingowe na ulicach: Majkowskiego, Ceynowy, Poczty Gdańskiej, Liczmańskiego, Leśnej i Podhalańskiej.

Dziś trwał montaż parkometrów. W weekend mają zostać ustawione i wymalowane znaki pionowe i poziome. Mieszkańcy mogą jeszcze wpływać na usytuowanie płatnych miejsc postojowych.

Przedstawiamy projekty oznakowania poziomego i pionowego przygotowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Ewentualne uwagi prosimy przesyłać do 8 lipca na adres Rady Oliwy:oliwa@gdansk.gda.pl.

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Grafikę dla ulic: przedstawimy natychmiast po otrzymaniu ich od GZDiZ

Gdańska SPP obejmuje 7 sektorów: Główne Miasto, Stare Miasto, Wrzeszcz, Aniołki, Oliwa, Przymorze. Siódmy sektor Jelitkowo obowiązuje w miesiącach lipiec i sierpień.

Przypomnijmy, że opłata za postój samochodów w sektorach: Główne Miasto, Stare Miasto i Wrzeszcz pobierana jest w dni powszednie w godz. 9.00 – 17.00. W sektorach Aniołki, Oliwa oraz Przymorze parkowanie wStrefie Płatnego Parkowania płatne jest w dni powszednie wgodz. 9.00 – 15.00. Parkowanie w sektorze Jelitkowo płatne jest od 01.07 do 31.08 w dni powszednie w godz. 09.00 – 17.00. Parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w soboty, niedziele i święta jest bezpłatne, niezależnie od dzielnicy.

Na nowych ulicach kontrolerzy będą wkładali za wycieraczki zaparkowanych samochodów informację o tym, że od 1 lipca jest to obszar SPP objęty poborem opłaty.

Mieszkańcom przypominamy o możliwości zaopatrzenia się w Kartę Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca. Nabycie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca upoważniającej do parkowania na płatnych miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w określonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku. W pierwszych dniach obowiązywania opłat przy wymienionych wyżej ulicach maja być stosowane jedynie ulotki informacyjne.

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Miasta Gdańska:

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW I ODBIORU KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ

Biuro Obsług Klienta GZDiZ(Budynek A - parter) 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36

Opłatę za postój samochodu można uiścić gotówką lub kartą płatniczą w parkomacie oznaczonym logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Opłaty można również dokonać za pośrednictwem systemu opłat mobilnych w Gdańsku (do wyboru): CityParkApp, ePark, moBILET, mPay, Pango, SkyCash.

Strefa Ograniczonego Postoju

Przy wjazdach do stref obowiązujących na terenie Gdańska stoją znaki B-39(strefa ograniczonego postoju)z informacją, żezakaz nie dotyczy posiadacza identyfikatora(określonego typu), wydanego przez zarządcę drogi.

Każdy,kto ma taki dokument(m.in. mieszkaniec), może zaparkować auto w strefie na ogólnych zasadach – czyli tam, gdzie pozwalają na to przepisy Prawa o Ruchu Drogowym (w odpowiedniej odległości od przejść przez jezdnię i skrzyżowań, poza drogami i pasami dla rowerów, uwzględniając obowiązek pozostawienia pieszym 1,5 metra szerokości chodnika).

Tenkto nie ma identyfikatora, może się na terenie strefy ograniczonego postoju tylko zatrzymać (do jednej minuty). Parkowanie dozwolone jest jedynie na miejscach płatnych, oznakowanych znakami pionowymi i poziomymi.

Podstawowa zasada obowiązująca w strefie ograniczonego postoju:
Mam identyfikator?– strefa mnie nie dotyczy.
Nie mam identyfikatora?– parkuję tylko na miejscu płatnym!

Zaparkowanie samochodu w strefie ograniczonego postoju bez odpowiedniego identyfikatora oznacza dla kierowcymandat w wysokości 100 złotych oraz 1 punkt karny. Interwencje podejmują strażnicy miejscy i policjanci.

Natomiast należności z tytułu postoju na miejscach płatnych egzekwują pracownicy SPP (Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni).

wstecz...