Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Konsultacje budżetu Rady Dzielnicy na 2018 rok

08.01.2018

W tym roku Rada Dzielnicy Oliwa może wydać na potrzeby dzielnicy sumę 61 556 złotych. Kwota ta wynika z uchwały Nr XLII/1185/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2018 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

Suma środków pieniężnych została wyliczona na podstawie stanu mieszkańców na dzień 30 września 2017 roku (15389 osób). Zgodnie ze statutem dzielnicy, środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekeracji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady.

Do 20 stycznia 2018 roku Rada Dzielnicy Oliwa oczekuje na wnioski i propozycje mieszkańców na wydatkowanie powyższych środków.

Wnioski prosimy przesyłać pocztą mailową na adres: oliwa@gdansk.gda.pl lub pisemnie na adres Rada Dzielnicy Oliwa
ul. Opata Jacka Rybińskiego 10
80-320 Gdańsk Oliwa

Wnioski można również przekazać osobiście radnym dzielnicy podczas dyżuru lub zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przed wejściem do siedziby Rady Dzielnicy.

wstecz...