Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Wyłożenie planu Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej

07.01.2018

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku (nr 0249) będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.01. 2018 r. do 31.01.2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Obszar planu położony jest w Oliwie pomiędzy ulicami: Opata Jacka Rybińskiego, Obrońców Westerplatte i Al. Grunwaldzką. Od zachodu graniczy z zabudową mieszkaniowo - usługową przy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Opata Jacka Rybińskiego. Przebieg granicy planu pokazano na załączniku graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu oraz na fragmencie planu miasta (w załączeniu).

Wyłożony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także materiał obrazujący przebieg granicy planu w kontekście istniejącego zagospodarowania znajdą Państwo na stronie internetowej www.brg.gda.pl w zakładce Aktualności - Styczniowe wyłożenie projektów planów w BRG.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.01.2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Prosimy o rozpropagowanie powyższych informacji wśród członków Rady Dzielnicy Oliwa oraz zainteresowanych mieszkańców – w tym celu załączamy kopię wyciągu z obwieszczenia Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem

/-/ Edyta Damszel-Turek

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

wstecz...