Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Modernizacja dworca kolejowego Gdańsk Oliwa

26.10.2017

W imieniu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Rady Dzielnicy Oliwa mamy zaszczyt zaprosić na WARSZTATY KREATYWNE dotyczące inwestycji dworcowej pn. Modernizacja dworca kolejowego Gdańsk Oliwa.


Data:07.11.2017 r
Godzina:17.30.
Miejsce warsztatów: Rada Dzielnicy Oliwa, Gdańsk, ul. Opata Rybińskiego 10.

Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi. Na spotkania zapraszani są przedstawiciele lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, grupy interesariuszy oraz władze samorządowe. PKP S.A. będzie reprezentowana m.in. przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie i realizację inwestycji.


Spotkania mają charakter otwarty i będą prowadzone w formie warsztatów kreatywnych wzorowanych na warsztatach urbanistycznych.


Z przyczyn organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach pod adresem mailowym warsztaty@pkp.pl licząc na Państwa zaangażowanie merytoryczne.

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Dyrektor Biura Inwestycji
/-/ Wojciech Rybak

Rada Dzielnicy Oliwa
Przewodniczący Zarządu
/-/ Tomasz Strug

wstecz...