Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Strefa Płatnego Parkowania i Strefy Poboru Opłat w Oliwie

13.04.2017

PRZECZYTAJ UWAŻNIE, BY ZROZUMIEĆ. WARTO.
Strefa Płatnego Parkowania i Strefy Poboru Opłat w Oliwie.


Słownik:
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Obszar Miasta Gdańska, na którym Gdański Zarząd Dróg i Zieleni może ustawić parkometry i oznakować liniami miejsca parkowania samochodów. WYZNACZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIE WIĄŻE SIĘ Z OBOWIĄZKIEM WNOSZENIA OPŁAT ZA PARKOWANIE.


STREFA POBORU OPŁAT
Ulice i place, przy których już ustawiono parkometry i oznakowano liniami miejsca parkowania samochodów. W STREFIE POBORU OPŁAT TRZEBA WNOSIĆ OPŁATY ZA PARKOWANIE ZA KAŻDA GODZINĘ POSTOJU SAMOCHODU. Z TYCH OPŁAT SĄ ZWOLNIONE OSOBY, KTÓRE WYKUPIŁY ABONAMENT MIESIĘCZNY LUB ROCZNY.
-------------------------------------------------------
W 2012 roku Rada Oliwy zdecydowanie przeciwstawiała się wprowadzeniu płatnego parkowania na terenie dzielnicy. W 2016 roku ta sama Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie Strefy na ulicach położonych w pobliżu Olivia Business Centre.


5 kwietnia 2017 roku Rada Oliwy wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta Gdańska o (1) objęcie Strefą Płatnego Parkowania całego obszaru dzielnicy, (2) obowiązkowe konsultacje z mieszkańcami poszczególnych ulic przed wprowadzaniem Stref Poboru Opłat na tych ulicach oraz (3) obniżenie opłat za parkowanie samochodów mieszkańców z 120 zł do 30 zł rocznie lub całkowite zniesienie tych opłat.


Skąd takie zmiany opinii? Z kilkuletniej obserwacji sytuacji parkingowej w Oliwie.
-------------------------------------------------------
Od wielu lat kierowcy mieli kłopoty ze znalezieniem miejsca do parkowania samochodów w Oliwie. Jednak problem stał się niezwykle dolegliwy w miarę oddawania do użytku kolejnych powierzchni biurowych w Olivia Business Centre i Alchemii. Tysiące pracowników firm działających w tych centrach biurowych dojeżdżają do pracy samochodami, które przez cała czas ich pracy pozostają zaparkowane na oliwskich ulicach. To powoduje często blokadę tych ulic.


Ich mieszkańcy przeżywają gehennę. Nie mogą zaparkować swoich aut. Często zablokowane są drogi dojazdu dla karetek pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, czy służb komunalnych. Nie mówiąc już o zatruwaniu powietrza i smogu. Zdesperowani zgłaszali się do Rady Dzielnicy z prośbą o interwencję.


W ramach istniejącego prawa jedynym rozwiązaniem okazało się wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania i Stref Poboru Opłat na blokowanych ulicach. Jednak okazało się, że wprowadzenie opłat za parkowanie na wybranych ulicach rozwiązało problemy mieszkańców tych ulic, lecz nie rozwiązało problemu.


Kierowcy spoza Oliwy zaczęli nagminnie parkować na bardziej odległych ulicach, które nie były objęte Strefą Poboru Opłat. Radę Oliwy zaczęli odwiedzać mieszkańcy tych ulic, prosząc o rozszerzenie Strefy…
-------------------------------------------------------
Biorąc pod uwagę powyższe doświadczenia i obserwacje, 5 kwietnia 2017 roku Rada Oliwy podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Miasta Gdańska o objęcie Strefą Płatnego Parkowania całego obszaru dzielnicy, by definitywnie rozwiązać problem i skończyć z przesuwaniem się paraliżu komunikacyjnego na kolejne ulice. Strefa Płatnego Parkowania umożliwi wprowadzenie Strefy Poboru Opłat w miejscach w których wystąpi taka potrzeba.


Jednocześnie Rada Oliwy w swojej uchwale postuluje obowiązkowe konsultacje z mieszkańcami poszczególnych ulic przed wprowadzaniem Stref Poboru Opłat na tych ulicach, by nic nie działo się bez wyraźnie wyrażonej opinii zainteresowanych mieszkańców.


Radni Dzielnicy Oliwa dostrzegają wady postulowanego rozwiązania choćby w postaci konieczności uiszczenia opłaty abonamentowej w kwocie 10 zł miesięcznie, dlatego wnioskowała o obniżenie abonamentu z 120 zł do 30 zł rocznie lub całkowite zniesienie tych opłat.


W chwili obecnej jest to jedyne dozwolone prawem rozwiązanie problemu komunikacyjnego Dzielnicy Oliwa.


Może warto wspomnieć, że członkowie Rady Oliwy mieli mnóstwo wątpliwości przed podjęciem powyższej uchwały. Starając się działać w dobrze pojętym interesie mieszkańców dzielnicy, wybrali „mniejsze zło”.


Andrzej Stelmasiewicz

Radny Dzielnicy Oliwa / Prezes Fundacji Wspólnota Gdańska

wstecz...