Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Pięć ulic z jednym kierunkiem

28.03.2017

Po konsultacjach z mieszkańcami, Radą Dzielnicy Oliwa, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wprowadza od 1 kwietnia następujące zmiany w organizacji ruchu w Oliwie.
Ruch jednokierunkowy zostaje wprowadzony na następujących ulicach:


- Drzymały (część w kierunku ul. Wąsowicza, część do ul. Husa)
- Miraua (od Derdowskiego do Kaprów)

- Kręckiego (do Drzymały)
- Wąsowicza (od Kaprów do Derdowskiego – część ulicy do szkoły pozostaje dwukierunkowa)
- Zacisze (od Wita Stwosza do Grottgera).


Na ul. Obrońców Westerplatte nastąpi zmiana strony parkowania z lewej na prawą.
Powyższe zmiany oraz rozmieszczenie wyznaczonych miejsc do parkowania (znak poziomy P -19) mogą ulegać korektom. Prosimy o nadsyłanie sygnałów i sugestii do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (info@gzdiz.gda.pl) lub do Rady Dzielnicy Oliwa oliwa@gdansk.gda.pl.


Przypomnijmy, że Gdańsk dostosowuje sie do wyroków sądów administracyjnych, które wielokrotnie orzekały o konieczności poziomego oznakowania stref płatnego parkowania.W Gdańsku były one oznaczone jedynie znakami pionowymi.
Z tego powodu formalnie ubędzie w Oliwie 140 miejsc do parkowania. Na spotkaniach z mieszkańcami padła propozycja wprowadzenia większej liczby ulic jednokierunkowych (jak np. przy ul. Husa czy Kaprów), co pozwoli wyznaczyć miejsca do parkowania po jednej ze stron na całej długości danej ulicy.


Aby mieszkańcy mogli nadal parkować tam,gdzie dotychczas - na całym obszarze SPP (w godzinach jej obowiązywania) zostanie wprowadzona „strefa ograniczonego postoju”.
Znak B-39 oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.

Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju" stosuje się w celu oznakowania strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi do postoju pojazdów.

W naszej dzielnicy znak ten będzie oznaczać faktyczny zakaz parkowania poza miejscami wyznaczonymi, z wyłączeniem osób, które opłaciły abonamenty. W miejscach wyznaczonych znakami poziomymi będą mogli parkować przyjezdni, którzy opłacą bilet w parkomacie lub posiadacze abonamentów. Parkowanie samochodu osoby przejezdnej poza miejscami wyznaczonymi (nawet mimo opłaty w parkometrze) będzie traktowane w godzinach 10-15 jako złamanie zakazu postoju i upoważnia Straż Miejską lub policję do wystawienia kierowcy mandatu karnego.

wstecz...