Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Propozycja wprowadzenia ulic jednokierunkowych

11.02.2017

Na wiosnę czeka nas reorganizacja oznaczeń strefy płatnego parkowania w Oliwie. Przy okazji Gdański Zarząd Dróg i Zieleni proponuje wprowadzenie na większości ulic objętych płatnym parkowaniem ruchu jednokierunkowego.


Gdańsk zamierza się dostosować do wyroków sądów administracyjnych, które wielokrotnie orzekały o konieczności poziomego oznakowania stref.W Gdańsku są one oznaczone jedynie znakami pionowymi.
Z tego powodu formalnie ubędzie w Oliwie 140 miejsc do parkowania. Na spotkaniach z mieszkańcami padła propozycja wprowadzenia większej liczby ulic jednokierunkowych (jak np. przy ul. Husa czy Kaprów), co pozwoli wyznaczyć miejsca do parkowania po jednej ze stron na całej długości danej ulicy.


Propozycja zmiany organizacji ruchu w Oliwie:
>>> Propozycja wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w Oliwie (13 mb)
Możliwe są korekty w każdym z wariantów lub ich całkowite odrzucenie.


Rada Dzielnicy nadal oczekuje na sygnały dotyczące propozycji przedstawionych na grudniowych spotkaniach w V LO na temat wyznaczenia miejsc do płatnego parkowania.
>>>Propozycja wyznaczenia miejsc parkingowych dla ulic położonych w kwartale Polanki - Wita Stwosza(8 mb)
>>>Propozycja wyznaczenia miejsc parkingowych dla ulic położonych w kwartale Grunwaldzka – Wita Stwosza(10 mb)


Zgodnie z inną propozycją ZDiZ, aby mieszkańcy mogli nadal parkować tam,gdzie dotychczas - na całym obszarze SPP (w godzinach jej obowiązywania) zostanie wprowadzona „strefa ograniczonego postoju”.
Znak B-39 oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.


Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju" stosuje się w celu oznakowania strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi do postoju pojazdów.


W naszej dzielnicy znak ten będzie oznaczać faktyczny zakaz parkowania poza miejscami wyznaczonymi, z wyłączeniem osób, które opłaciły abonamenty. W miejscach wyznaczonych znakami poziomymi będą mogli parkować przyjezdni, którzy opłacą bilet w parkomacie lub posiadacze abonamentów. Parkowanie samochodu osoby przejezdnej poza miejscami wyznaczonymi (nawet mimo opłaty w parkometrze) będzie traktowane w godzinach 10-15 jako złamanie zakazu postoju i upoważnia Straż Miejską lub policję do wystawienia kierowcy mandatu karnego.


Rada Dzielnicy Oliwa oczekuje do końca marca na opinie mieszkańców na temat powyższych propozycji GZDiZ. Wnioski prosimy przesyłać pocztą mailową na adres oliwa@gdansk.gda.pl lub pisemnie na adres:

Rada Dzielnicy Oliwa
ul. Opata Jacka Rybińskiego 10
80-320 Gdańsk Oliwa

wstecz...