Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Bez nowego przejścia dla pieszych przez al. Grunwaldzką

29.10.2016

Na wniosek okolicznych mieszkańców, w maju Rada Dzielnicy wystąpiła do miasta o budowę przejścia dla pieszych przy nowym skrzyżowaniu drogowym w ciągu al. Grunwaldzkiej. W odpowiedzi Zarząd Dróg i Zieleni twierdzi, że jest to niemożliwe.


W majowej uchwale Rada Dzielnicy Oliwa zwróciła się do Prezydenta Miasta Gdańska o zmianę projektu budowlanego skrzyżowania al. Grunwaldzkiej z projektowaną ul. Nowo Sudecką i budowę przy skrzyżowaniu przejścia dla pieszych.


Przedstawiamy odpowiedź Zarządu Dróg i Zieleni w tej sprawie.


Założenia na etapie projektowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic al. Grunwaldzka- tzw. Nowa Sudecka uwzględniały przede wszystkim jak najmniej odczuwalne pogorszenie warunków ruchu wciągu głównym. W związku z powyższym w szczycie porannym jak i popołudniowym funkcjonują programy akomodowane o długościach cykli 80 s. Wlot podporządkowany tzw. ul. Nowej Sudeckiej natomiast, działa na zasadzie wywołania przez znajdujący się tam pojazd, zaś długość fazy obsługującej wynosi od 5 do 25 s. w zależności od zapotrzebowania. W przypadku wyznaczenia wnioskowanego przejścia dla pieszych konieczne byłoby zapewnienie minimalnego czasu trwania ciągłego sygnału zielonego zapewniającego bezpieczną obsługę przejścia. Przy obecnych szerokościach jezdni al. Grunwaldzkiej czas ten wyniósłby ok. 14 5. (jedna jezdnia), przy czym należałoby jednocześnie zapewnić niezbędny czas ewakuacji potrzebny na bezpieczne opuszczenie przejścia. w związku z powyższym przy tak znacznych czasach obsługi nie ma możliwości aby funkcjonowało ono jako jednoetapowe. Przedstawiając powyższe informujemy, że wyznaczenie przedmiotowego przejścia dla pieszych spowoduje pogorszenie przepustowości głównego ciągu, natomiast w przypadku wydłużenia cyklu pracy sygnalizacji świetlnej nastąpi zerwanie koordynacji: sąsiednimi skrzyżowaniami. Jednocześnie, biorąc pod uwagę istniejące natężenie ruchu pieszego w tym rejonie brak jest naszym zdaniem zasadności jego realizacji, mimo że pod względem warunków technicznych jest ono możliwe do wykonania. W związku z powyższym z przykrością informujemy, że w chwili obecnej nie widzimy możliwości realizacji Państwa wniosku.

wstecz...