Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Zaproszenie na wykład "Parki zabytkowe – parki wyjątkowe"

16.08.2016

Rada Programowa Parku Oliwskiego zaprasza na otwarty wykład na temat funkcjonowania i użytkowania zabytkowych parków.

Miejsce: Dom Zarazy, ul. Stary Rynek Oliwski 15, Gdańsk - Oliwa.
Data: czwartek 18.08.2016


„Parki zabytkowe – parki wyjątkowe”
15:00 – 15:15 „Specyfika użytkowania parków historycznych na przykładzie polskich obiektów” – architekt krajobrazu Joanna Paniec, Ogrodnik Miejski, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku


15:15 – 16:00 „Utrzymanie i restaurowanie ogrodów historycznych” - prof. architekt krajobrazu Any Luenge z Barcelony


Wykład jest wydarzeniem towarzyszącym obradom interdyscyplinarnej Rady Programowej Parku Oliwskiego, która do września 2016r pracuje nad przygotowaniem wytycznych do projektu rewaloryzacji Parku Oliwskiego oraz wytycznymi do modelu organizacyjnego Parku.


prof. architekt krajobrazu Any Luenge – prof. dr. architektury krajobrazu na Uniwersytecie Ewora w Portugali, Master Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Politechnicznym w Madrycie, Członek Rady Wykonawczej IFLA ( Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu) Region Europa.
Wykładowca i twórca, autorka licznych projektów z dziedziny architektury krajobrazu w Hiszpanii i Europie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów dotyczących restaurowania zieleni historycznej oraz międzynarodowym ekspertem w dziedzinie restaurowania ogrodów historyczno – artystycznych..

wstecz...