Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Uwagi do planu Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II

18.05.2016

Przedstawiamy uwagi Rady Dzielnicy Oliwa do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II w mieście Gdańsku, złożone w dniu 18 maja 2016 roku. Zachęcamy do składania uwag do powyższego planu. Można je składać do 16 czerwca, zgodnie z procedurą opisaną na stronie Biura Rozwoju Gdańska.


Rada Dzielnicy Oliwa na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku zapoznała się z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Oliwa Górna. Rejon Katedry Oliwskiej II wMieście Gdańsku” opracowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska.

W efekcie dyskusji radnych i mieszkańców Oliwy obecnych na Sali, Rada wyraża opinię, że proponowany wjazd na teren planowanego osiedla mieszkaniowego od strony ul. Cystersów spowoduje:

· znaczące pogorszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Cystersów, wynikające ze zwiększonego ruchu samochodowego (samochody osobowe mieszkańców nowego osiedla, samochody ciężarowe służb sanitarnych, samochody zaopatrujące działający młyn);
· znaczące pogorszenie stanu bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej i wychowanków dwóch przedszkoli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tego wjazdu;
· znaczące utrudnienie dostępu do Katedry Oliwskiej dla wiernych, mieszkańców i turystów.

Rada Dzielnicy postuluje, by główny wjazd na teren nowego osiedla został zaplanowany od ul. Opackiej z ewentualnym dobudowaniem dodatkowego pasa ruchu, by samochody mieszkańców nowego osiedla i służb miejskich kierujące się na teren tego osiedla oraz dojeżdżające do młyna nieutrudniały ruchu na ulicy Opackiej.

Jednocześnie Rada Dzielnicy wyraża pełną aprobatę dla planowanej osi widokowej z ul. Spacerowej na Katedrę Oliwską.

wstecz...