Rada Dzielnicy Oliwa

piątek, 22 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Rada Dzielnicy Oliwa jest przeciwna niszczeniu dziedzictwa Parku Oliwskiego

09.12.2015

Rada Dzielnicy Oliwa jest przeciwna niszczeniu dziedzictwa Parku Oliwskiego. Wczoraj radni przyjęli specjalna uchwałę w tej sprawie.
Rada Dzielnicy Oliwa negatywnie opiniuje wstępny projekt koncepcyjnego zagospodarowania Parku Oliwskiego w formie przedstawionej w ramach propozycji inwestycji miasta Gdańska do 2020 roku.

Rada Dzielnicy Oliwa oświadcza, że wyraża stanowczy sprzeciw wobec:
1. Zagospodarowania terenów Parku Oliwskiego z udziałem Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.
2. Realizacji na terenie Parku Oliwskiego komercyjnych celów prywatnych podmiotów gospodarczych.
3. Możliwości umieszczania reklam w przestrzeni Parku Oliwskiego.
4. Budowy w Parku Oliwskim obiektu budowlanego o nazwie „Elyzjum”.
5. Adaptacji istniejących budynków lub budowy nowych na cele gastronomiczne lub hotelowo – rozrywkowe.
6. Planów ograniczenia funkcji muzealnych w Pałacu Opatów i Szpichlerzu Opackim.
Rada Dzielnicy Oliwa ponownie wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o niezwłoczne przystąpienie do modernizacji i rozbudowy Palmiarni w Parku Oliwskim w celu ratowania 180 – letniego daktylowca kanaryjskiego.

Uzasadnienie
Jako Rada Dzielnicy zobowiązani jesteśmy do dbania o dziedzictwo historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze Oliwy i Gdańska.
Park Oliwski
Z tego powodu uważamy, że realizacja celów komercyjnych w Parku Oliwskim doprowadzi dewastacji obszaru oraz znacznej zmiany jego charakteru. Park Oliwski przestanie być miejscem wypoczynku i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców Gdańska i turystów a stanie się pasażem usług hotelowo – konferencyjnych i gastronomicznych.
Już dziś, z wielkim niepokojem, obserwujemy degradację terenów Parku Oliwskiego podczas cyklicznej imprezy masowej o nazwie „Mozartiana”. Wprowadzenie na stałe usług komercyjnych i masowych w Parku Oliwskim bezpowrotnie zaprzepaści jego wyjątkowość i cele dla których został utworzony.
Elyzjum
Z tych samych powodów, szkodliwe są plany wznoszenia nowych obiektów na terenie Parku Oliwskiego. W następstwie powstania obiektów biurowych firmy Doraco oraz budowy planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Opackiej, zwarta zabudowa będzie otaczać zabytkowe tereny parkowe. Wzrośnie również presja nowych użytkowników na korzystanie z terenów zielonych. Ich redukcja poprzez nową zabudowę jest niecelowa.
Pałac Opatów
Instytucje kulturalne prowadzone w Pałacu Opatów i Spichlerzu Opackim w wystarczający sposób wychodzą z ofertą kulturalną do mieszkańcom i dają im możliwość obcowania z Wysoka Kulturą. Nie widzimy celowości wprowadzania tu innych usług. Nowy hotel czy restauracja wymaga doprowadzenia ruchu kołowego do wybranych części Parku, co nawet w ograniczonym zakresie zaprzecza jego podstawowym funkcjom oraz zagraża bezpieczeństwu pieszych.
Palmiarnia
Palmiarnia i rosnący w niej blisko dwustuletni daktylowiec od blisko trzech lat wymagają pilnej interwencji i inwestycji.
W grudniu 2012 wiekowa palma przestała mieścić się w kopule Palmiarni, w wyniku czego
napór liści drzewa wybił otwór w szklanym dachu.
Od tego czasu sytuacja nie uległa żadnej poprawie. W wyniku kolejnych przycięć (aby uniemożliwić napieranie na dach), daktylowiec posiada już tylko kilka zielonych liści. Rada Dzielnicy wystosowała już w tej sprawie odrębną uchwałę.
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz deklarował publicznie wsparcie rozbudowyPalmiarni i ratunek dla daktylowca. Rada Dzielnicy Oliwa nadal liczy na rychłą realizację tych zapowiedzi.

Park Oliwski i Palma w Panoramie TVP Gdańsk

Z liści naszej palmy pozostał niewielki "irokezik" .... Dzisiejsza Panorama o Parku Oliwskim. I ciekawe przypomnienie zapowiedzi ZDiZ sprzed dwóch lat o rozbudowie palmiarni. Jakoś chęci miasta opadły w tym zakresie ...

Posted by Rada Dzielnicy Oliwa on 10 grudnia 2015

wstecz...