Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Zwołanie IV sesji Rady Dzielnicy Oliwa

01.12.2015

Zwołuję 8 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 18:00 obrady IV sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

1.Uchwaław sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariusza Andrzejczaka
2.Uchwaław sprawie przekazania terenów zielonych przy ul. Drzymały i Husa pod nadzór Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
3.Uchwaław sprawie oceny zmian w organizacji ruchu drogowego w ciągu ul. Czyżewskiego
4.Uchwaław sprawie planów rewaloryzacji Parku Oliwskiego przedstawionych w ramach propozycji inwestycji miasta Gdańska do 2020 roku
5.Uchwała w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody daktylowca kanaryjskiego w Parku Oliwskim
6.Uchwała w sprawie wniosków do Studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska
7.Przedstawienie planów rozwojowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w kontekście procedowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku.
8.Wolne wnioski
9.Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Dzielnicy w Oliwie
Andrzej Osipów

wstecz...