Rada Dzielnicy Oliwa

piątek, 22 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Konkurs na utworzenie małego placu zabaw

22.07.2015

Rada Dzielnicy zaprasza do składania wniosków od organizacji pozarządowych w celu wydania niezbędnej opinii udzielonej w formie uchwały Rady Dzielnicy dotyczącej budowy placu zabaw na wskazanej działce.

Rada Dzielnicy Oliwa

ul. Opata Jacka Rybińskiego 10

80-320 Gdańsk Oliwa

oliwa@radadzielnicy.gdansk.pl


OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadania Miasta Gdańska pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska", w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs 2015-pt:"Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska "( nie otwierać) w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2015r, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12- sala obsługi mieszkańców, Zespół Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów, ZOM przy ul. Wilanowskiej.
Załączniki do pobrania n/w znajdują się na stronach internetowych miasta Gdańska -www.gdansk.pliwww.bip.ploraz na stronie organizacji pozarządowych "Konkursy".
Do pobrania:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 1004/15 z dnia 17 lipca 2015r(140.34 KB)w tym:
1. Szczegółowe warunki otwartego Konkursu ofert na realizację zadania - załącznik nr 1
2.Wzór oferty realizacji zadania publicznego - załącznik nr 2
3. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty- załącznik nr 3
4. Treść ogłoszenia Konkursu - załącznik nr 4
5.Wzór pisma WUAiOZ dla Organizacji Pozarządowych dot. opinii lokalizacji placu zabaw - załącznik nr 5(13.59 KB)
6.Wzór umowy użyczenia nieruchomości ( działki ) - załącznik nr 6(40.5 KB)
7.Wzór umowy na realizację zadania publicznego - załącznik nr 7(107 KB)

wstecz...