Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Wspólnie twórzmy strefę chroniącą gdańskie lasy

21.05.2015

Do 14 czerwca Biuro Rozwoju Gdańska zbiera opinie gdańszczan dotyczące form zagospodarowania dziesięciu wybranych wejść dla lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, które zbierane będą poprzez powszechnie dostępną ankietę na stronie internetowej tiny.pl/xqhhw. Wejścia stworzą w przyszłości strefę buforową chroniącą lasy TPK.

Miasto Gdańsk wspólnie z Nadleśnictwem Gdańsk i Zarządem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego planuje zagospodarować dziesięć wybranych wejść do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wejścia położone są pomiędzy terenami mieszkaniowymi a terenami leśnymi.

Po zagospodarowaniu wejść utworzą one strefę buforową oddzielającą las od zurbanizowanego zainwestowania miejskiego.

Głównymi funkcjami strefy będą: ochrona terenów leśnych (przed zbyt intensywnym i rozproszonym użytkowaniem turystycznym i krajoznawczym) oraz stworzenie miejsc oferujących atrakcyjne formy wypoczynku na świeżym powietrzu, np. boisk sportowych, ścieżek zdrowia, tras biegowych, wydzielonych wybiegów dla psów i miejsc do grillowania. Dzięki zagospodarowaniu wejść do lasu mieszkańcy Gdańska zyskają ciekawe i urządzone przestrzenie publiczne. Koncepcja zakłada również, że przez stworzenie atrakcyjnej alternatywy dla spacerów po lesie zmniejszy się ruch turystyczny w jego głębi. Znacznie ułatwi to ochronę lasu i zachowanie jego cennych walorów przyrodniczych. Należy podkreślić, że realizacja koncepcji nie będzie oznaczała zakazu wstępu do lasu ani nie będzie utrudniała wejścia na tereny leśne. W założeniu strefa buforowa będzie kompromisem pomiędzy ochroną przyrody a zapewnieniem gdańszczanom dostępu do terenów zielonych.

Ankieta
W celu najlepszego dostosowania oferty rekreacyjnej do potrzeb mieszkańców, przeprowadzone zostaną badania ankietowe dotyczące form zagospodarowania wybranych wejść dla lasu TPK. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie odnośnie sposobu zagospodarowania wejść, np. poprzez wybór sposobu zagospodarowania terenu, określenie jego funkcji i dobór instalowanych urządzeń rekreacyjnych.
Opinie zbierane będą w terminie od 4 maja do 14 czerwca, poprzez powszechnie dostępną ankietę na stronie internetowejtiny.pl/xqhhw.
Przed wypełnieniem ankiety prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółami wstępnej koncepcji zagospodarowania wejść dla lasów, którą znajduje się nahttp://brg.gda.pl/lista.php?dzial=koncepcja_tpk

wstecz...