Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Protest w sprawie sposobu procedowania projektu Uchwały RMG w sprawie rezerwatu przyrody

24.06.2014

Protest skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska w sprawie sposobu procedowania projektu Uchwały RMG w sprawie opinii do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o ustanowieniu Planu ochrony rezerwatu przyrody „Źródliska w Dolinie Ewy”.Zarząd Dzielnicy Oliwa wyraża stanowczy protest wobec ukrywania informacji, uniemożliwiania wypowiadania się i ignorowania naszego uczestnictwa w pracach Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska.

6 czerwca otrzymaliśmy pocztą mailową porządek KRPiOŚ, która miała się odbyć 12 czerwca. W porządku obrad nie było żadnego punktu dotyczącego dzielnicy Oliwa. W wyniku tego nie wzięliśmy udziału w obradach tej komisji

23 czerwca otrzymaliśmy informację, że jednak KRPiOŚ rozmawiała i głosowała o sprawach dotyczących Oliwy. Omawiano druk projektu uchwały w sprawie opinii do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o ustanowieniu Planu ochrony rezerwatu przyrody „Źródliska w Dolinie Ewy”.

Chcemy podkreślić, że nikt nie powiadomił Zarządu Dzielnicy Oliwa o zmianie w porządku obrad KRPiOŚ polegającej na dodaniu punktu dotyczącego przyszłości tego bardzo ważnego dla ekologii i krajobrazu fragmentu Oliwy.

Tym samym uniemożliwiono nam przedstawienia naszego stanowiska. Przedstawione fakty świadczą o celowym działaniu, w które wpisują się w wydarzenia na tej samej komisji z dnia 20 lutego b.r.. Wtedy to uniemożliwiano ustosunkowanie się Zarządu Dzielnicy do licznych i nieprawdziwych informacji, które przedstawiano w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasy Oliwskie droga Kościerska w mieście Gdańsku. Uniemożliwiano również pełne przedstawienie argumentów przez przedstawiciela Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Projekt przystąpienia do MPZP oraz uchwała w sprawie zarządzenia RDOŚ dotyczą tego samego terenu.

Ubolewamy, że ignoruje się naszą działalność i uniemożliwia wyrażenie opinii (zgodnie z nowym i starym statutem jednostki pomocniczej) w sprawach dotyczących naszej dzielnicy.

Pojawia się pytanie, w jakim celu RMG uchwala nowe statuty Rad Dzielnic, skoro sama łamie nieliczne „przywileje” rad dzielnic, do których należy możliwość wyrażenia swojego stanowiska na komisjach?

Zarząd Dzielnicy Oliwa

wstecz...