Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Budżet Obywatelski 2015 - czas na składanie wniosków

17.06.2014

Przed nami druga edycja gdańskiego budżetu obywatelskiego. Już od 16 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski z propozycjami projektów. Pomysł na projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska (zameldowany na pobyt stały lub czasowy), który przed 16 czerwca tego roku ukończy 16 lat i uda mu się zebrać 15 podpisów poparcia dla swojej inicjatywy. Ważny jest pomysł i jego poparcie!

Budżet obywatelski to część budżetu Gdańska przeznaczona do dyspozycji mieszkańców. Oznacza to, że każdy kto ukończył 16 lat, jest zameldowany czasowo lub na stałe w Gdańsku może bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydanych 11 milionów złotych. To dwa miliony więcej niż w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 2014 będącej pilotażem. Pierwsza edycja zakończyła się ogromnym sukcesem. Złożono ponad 400 projektów, a frekwencja w głosowaniu wyniosła 13,6%. Do realizacji wybrano 28 projektów na kwotę około 10 milionów złotych.

Teraz pomysłów może być jeszcze więcej. Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska i radnych do dyspozycji gdańszczan będzie 11 milionów: 9 milionów złotych na tzw. projekty dzielnicowe plus 2 miliony na projekty ogólnomiejskie (przewyższające 500 tys. zł i obejmujące więcej niż jeden okręg konsultacyjny).
Wsłuchując się w głos społeczeństwa Rada Miasta Gdańska zmieniła tez niektóre zasady przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2015. Zniesiono m.in. zakres tematyczny zgłaszanych projektów. Tym samym mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie propozycje działań, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy.

Czym różni się projekt dzielnicowy od ogólnomiejskiego?
Projekt dzielnicowy dotyczy terenu w ramach jednego Okręgu Konsultacyjnego i jego koszt mieści się w granicy do 500.000 złotych brutto. Okręgi konsultacyjne pozostają bez zmian.
Projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Okręgu Konsultacyjnego lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego Okręgu Konsultacyjnego. Szacunkowy koszt jego realizacji musi przekraczać kwotę 500.000 zł brutto i nie może przekroczyć kwoty 2 miliony złotych brutto.

Harmonogram
2 czerwca 2014 r. powołanie Zespołu Konsultacyjnego

9-30 czerwca 2014 r. kampania informacyjna

16-30 czerwca 2014 r. -przyjmowanie wniosków. Możliwość konsultacji wniosku w wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Miasta

1 lipca 2014 r.15 września 2014 r. - weryfikacja formalno-prawna propozycji przez Zespół Konsultacyjny

do 19 września 2014 r. - losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów

29 września -12 października 2014 r. głosowanie nad propozycjami

15 października 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów

Jak złożyć wniosek i głosować?

Wnioskodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy projektu wyłącznie elektronicznie, a wydrukowany formularz wraz z listą osób popierających projekt przekazuje do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Oto najważniejsze etapy:

KROK 1

Masz pomysł, wiesz co należy zrobić by poprawić jakość życia w Gdańsku? Wejdź na stronę internetową www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i wypełnij formularz zgłoszeniowy projektu.

KROK 2

Zbierz podpisy co najmniej 15 osób popierających twój pomysł i dopiero wówczas wyślij wniosek w systemie elektronicznym (należy wybrać opcję „oddaj do rozpatrzenia”)

KROK 3

Wydrukuj wypełniony formularz, podpisz i razem z podpisami osób popierających złóż go w dniach 16 – 30 czerwca 2014 r. w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku, bezpośrednio w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego lub prześlij pocztą.

Wszystkie przekazane do urzędu projekty, zanim zostaną uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, muszą jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Po spełnieniu tych warunków projekt wpisywany jest do „Bazy Projektów Dzielnicowych” lub „Bazy Projektów Ogólnomiejskich”.

Osoby, które nie posiadają komputera lub Internetu będą mogły wypełnić i wydrukować formularz w wybranych punktach w Gdańsku (np. filie bibliotek, Centra Pacy Socjalnej MOPR, siedziby rad dzielnic). Wykaz wszystkich punktów na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

GŁOSOWANIE

Od 29 września do 12 października można oddać swój głos poparcia. Każdemu głosującemu przypada maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejskie. Głosujemy przez Internet samodzielnie lub w wyznaczonym punkcie.
Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 15 października 2015 r.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą ilość głosów. Wynik głosowania na projekty dzielnicowe musi jednak uwzględniać zapis z Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku” paragraf 5, pkt. 5 o treści: „W Okręgu Konsultacyjnym rekomendowane są do realizacji nie więcej niż dwa projekty w danej dzielnicy”.

Ważne! Pieniądze z budżetu obywatelskiego przeznaczone są na zadania, nie dla konkretnej osoby, firmy, organizacji! Realizatorzy zadań zostaną wyłonieni w 2015 roku w ramach przetargów, bądź konkursów organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku

Osoby, które nie posiadają komputera lub Internetu będą mogły wypełnić i wydrukować formularz w wybranych punktach w Gdańsku(np. filie bibliotek, Centra Pacy Socjalnej MOPR, siedziby rad dzielnic). Wykaz wszystkich punktów na stroniewww.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Nazwa

Adres

Godziny

Nr telefonu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Filia nr 1

Biblioteka Manhattan

Al. Grunwaldzka 82

80-244 Gdańsk

Poniedziałek – Sobota 9:00-21:00

biblioteka

58 500-00-80

kierownik

58 500-00-81

Filia nr 2

Biblioteka Oliwska

ul. Opata Rybińskiego 9

80-637 Gdańsk

Pon.Wto. Czw.Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 552-03-83

Filia nr 6

ul. Pilotów 6

80-460 Gdańsk

Pon. Wt. Czw.Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 556-57-02

Filia nr 8

ul. B. Sychty 18A

80-276 Gdańsk

Poniedziałek Piątek 10:00-14:00

Wtorek Czwartek 14:00-18:00

Środa Sobota - nieczynne

58 341-40-19

Filia nr 9

ul. Jagiellońska 8

80-371 Gdańsk

Pon. Wt. Czw.Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 553-05-51

Filia nr 11

ul. Czerwony Dwór 21

80-376 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:30-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota - nieczynne

58 553-20-12

Filia nr 16

ul. Dworska 27

80-506 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:30-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota - nieczynne

58 343-40-07

Filia nr 19

ul. Dragana 26

80-807 Gdańsk

Pon. Wt. Czw.Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 302-84-92

Filia nr 26

ul. Gospody 3B

80-344 Gdańsk

Pon. Wt. Czw.Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 556-18-13

Filia nr 28

Biblioteka Główna

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

Pon. Wt. Czw.Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

Kierownik

58 301-48-11 do 14 wew. 243

Filia nr 29

Filia Naukowa

ul. Obr. Wybrzeża 2

80-389 Gdańsk

Pon. Wt. Czw.Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 553-10-22

Filia nr 41

ul. Strajku Dokerów 5

80-544 Gdańsk

Poniedziałek Środa 9:00-15:00

Wt. Czw.Piąt. 10:00-18:00

Sobota - nieczynne

58 500-00-85

Filia nr 50

ul. Paderewskiego 11

80-169 Gdańsk

Pon. Wt. Czw.Piąt. 9:00-19:00

Środa 9:00-15:00

58 306-17-37

Filia nr 62

ul. Podkarpacka 1

80-292 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:00-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota - nieczynne

58 342-57-86

58 524-00-28/29

Filia nr 65

Filia Gdańska

ul. Mariacka 42

80-833 Gdańsk

Pon. Wt. Czw.Piąt. 10:00-18:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 301-03-62

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Centra Pracy Socjalnej

Centrum Pracy

Socjalnej 1

ul. Modrzewskiego 2A

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 7:30-15:30

58 347 86 00

Centrum Pracy

Socjalnej 2

Pl. Ks.Gustkowicza13

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 7:30-15:30

58 522 01 80

Centrum Pracy

Socjalnej 3 i 6

ul. Powstańców Warszawskich 25

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 7:30-15:30

58 326 50 00

Centrum Pracy

Socjalnej 4

ul. Lecha 1

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 7:30-15:30

58 511 46 04 do 10:00

Centrum Pracy

Socjalnej 5

ul. Spadzista 5

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 7:30-15:30

58 320 53 00

Centrum Pracy

Socjalnej 7

ul. Marynarki Polskiej134 A

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 7:30-15:30

58 520 70 09

Centrum Pracy

Socjalnej 8

ul. Elbląska 66 D

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 7:30-15:30

58 304 58 10

Miejsca dodatkowe

Pałac Młodzieży

ul.Ogarna56

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 14:00-18:00

58 301 40 09

Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań

ul. Gościnna 14

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 13:00-17:00

58 304 99 56

Regionalne

Centrum Wolontariatu

ul. Dmowskiego 10BC

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 8:00-15:00

58 736 55 03

Stowarzyszenie

Morena

ul. Jaśkowa Dolina 7

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 8:00-15:00

58 344 41 11

Mrowisko

ul. Słomiana 2

Pon. Wt.Śro. Czw.Piąt. 10:00-13:00

58 305 46 97

Siedziba Rady

Dzielnicy Oliwa

ul. Opata Jacka Rybińskiego 10

Wtorek Czwartek 18:00-19:30

58 341 08 84

Siedziba Rady

Dzielnicy Zaspa

Młyniec

ul. Pilotów 7

XV LO pokój nr 6

Wtorek Piątek 18:00-19:30

58 553 21 05

Siedziba Rady

Dzielnicy Siedlce

ul. Kartuska 63-65

Wtorek, 10:00-11:00, 17:30-19:00

wstecz...