Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Oliwa staje się dzielnicą

02.06.2014

Oliwa po latach staje się ponownie dzielnicą. W życie wchodzi Statut Dzielnicy Oliwa uchwalony 24 kwietnia 2014 roku przez Radę Miasta Gdańska. Tym samym Rada Osiedla Oliwa otrzymuje nazwę: Rada Dzielnicy Oliwa.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiegow dniu 20 maja 2014 r.opublikowano podpoz.1954 -uchwałę Nr LII/1169/14Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r.w spr. uchwalenia Statutu DzielnicyOliwa.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Jednocześnie traci moc uchwała Nr XIX/345/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Oliwa.

Statut Dzielnicy Oliwa>>>UCHWAŁA NR LII/1169/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa

wstecz...