Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Wyłożenie planu Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej

01.10.2013

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLIWA GÓRNA W REJONIE ULICY SŁONECZNEJ WMIEŚCIEGDAŃSKU[nr 0252] będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.10.2013 r. do 30.10.2013 r. w godzinach od 900 do 1500 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Obszar planu ograniczony jest od północy ulica Kwietną, od wschodu ulicą Słoneczną, z pozostałych stron działkami zabudowanymi. Przebieg granicy planu pokazano na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu oraz na fragmencie planu miasta (w załączeniu).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.10.2013 r. o godzinie 17 00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

wstecz...