Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Opinia Zarządu Osiedla Oliwa w sprawie propozycji zasad budżetu obywatelskiego w Gdańsku

26.08.2013

Sz.P. Piotr Borawski
Klub Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska

Sz.P. Piotr Kowalczuk
Pełnomocnik Prezydenta ds. Inicjatyw Konsultacji Społecznych / Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Opinia Zarządu Osiedla Oliwa sprawie propozycji zasad budżetu obywatelskiego w Gdańsku

1. Zarządu Osiedla Oliwa wyraża zadowolenie z faktu, iż inicjatywa budżetu obywatelskiego zgłaszana i realizowana przez część rad dzielnic, zaowocowała projektem uchwały złożonym do Rady Miasta Gdańska.

2. Zarządu Osiedla Oliwa zwraca uwagę, iż zgłoszony projekt uchwały Rady Miasta, jak również projekt zasad budżetu obywatelskiego, wymagają korekt.

3. Zarządu Osiedla Oliwa rekomenduje w szczególności:

a) umożliwienie mieszkańcom Gdańska dokonania oceny wielu projektów,
b) uwzględnienie dzielnic (jednostek pomocniczych miasta) jako okręgów konsultacyjnych,
c) uproszczenie procesu selekcji projektów w taki sposób, by o ich poddaniu pod głosowanie obywatelskie decydowały wyłącznie kryteria formalne,
d) poszerzenie listy tematów projektów do pełnego zakresu zadań miasta Gdańska jako gminy i powiatu, w tym w szczególności umożliwienie zgłaszania projektów dotyczących sfery działań społecznych, a nie wyłącznie związanych z majątkiem miejskim,
e) wydłużenie czasu niezbędnego na promocję budżetu obywatelskiego oraz na zgłaszanie i promocję projektów przez ich autorów,
f) zapewnienie radom dzielnic i osiedli reprezentacji w zespole konsultacyjnym w taki sposób, by o jej składzie decydowały rady dzielnic,
g) wprowadzenie zasady jawności posiedzeń zespołu konsultacyjnego.
Zarząd Osiedla Oliwa

wstecz...