Rada Dzielnicy Oliwa

piątek, 22 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Konkurs na place zabaw

15.05.2013

Organizacje Pozarządowe działające w Gdańsku mają możliwość wzięcia udziału w konkursie dotyczącym otrzymania dofinansowania w kwocie 50 tys. zł do budowy placu zabaw we wskazanych we wniosku konkursowym lokalizacjach. Podstawowym warunkiem wyboru lokalizacji miejsca pod plac zabaw jest dysponowanie przez Organizację Pozarządową prawem do terenu. Właścicielem terenu na którym lokalizowany jest plac zabaw powinna być Gmina Miasta Gdańska.


W dniu 26.04.2013r został ogłoszony tegoroczny konkurs. Skierowany jest on dla Organizacji Pozarządowych. Oferty należy składać do dnia 17 czerwca 2013r,zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 482/13 z dnia 23 kwietnia 2013r. Jest to już czwarta edycja konkursu.


Do oferty należy dołączyć między innymi wymagane załączniki:

1. Szkic sytuacyjny z oznaczonym miejscem posadowienia urządzeń zabawowych

2. Zdjęcia fotograficzne terenu, na którym planujemy budowę placu zabaw.

3. Pozytywna opinia WydziałuUrbanistyki , Architektury i Ochrony Zabytków

4. Pozytywna opinia Rady Jednostki Pomocniczej ( Rady Osiedli/Dzielnic) dot. lokalizacji placuzabaw, przedstawiona w formie uchwały Rady Jednostki Pomocniczej.


Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi do 31 lipca 2013r .


Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej miastawww.gdansk.pl- zakładka konkursy oraz w zakładce organizacje pozarządowe.


Zachęcamy Państwa do rozpropagowania wśród społeczności lokalnej tego konkursu i składanie ofert za pośrednictwem Organizacji Pozarządowych w celu umożliwienia szansy na powstanie małego placu zabaw w Państwa dzielnicach.


Pozdrawiam serdecznie


Marcin Dawidowski

Wydział Programów Rozwojowych

Urząd Miasta Gdańska

wstecz...