Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Ul. Wita Stwosza i Wąsowicza - zgłoś wnioski do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania

23.04.2013

Przypominamy, że jeszcze do 10 maja zainteresowani składać mogą wnioski do trzech planów miejscowych, do sporządzania których przystąpiło Biuro Rozwoju Gdańska, są to: Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej; Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II oraz Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza.

Wnioski do ww. planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną do tych planów sporządzone składać można:

- pisemnie do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro 80-855 Gdańsk
oraz

- ustnie do protokołu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
lub

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do 10 maja 2013 r.


Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

wstecz...