Rada Dzielnicy Oliwa

piątek, 22 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Rozbudowa ul. Sarniej

14.03.2013

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zawiadamia , że od dnia 18.03. 2013 r. planuje rozpoczęcie realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ul. Sarniej w Gdańsku” na bocznym odcinku ul. Czyżewskiego przy posesjach 14 a-b, 15 b-c, 12 i 14 oraz odcinek ul. Sarniej przy posesjach 15, 17, 21.

Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągów pieszo jezdnych z kostki betonowej wraz z przebudową lub budową elementów branży: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia, ektroenergetycznej, teletechnicznej, konstrukcyjno - budowlanej, zieleń.

Wykonawcą w/w zadania inwestycyjnego będzie: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA z siedzibą 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35.

Umowny termin zakończenia prac – 08.07.2013 r.

wstecz...