Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

EuroOliviada 2012 - "Oliwa 8 lat po akcesji"

11.06.2012

Stowarzyszenie Stara Oliwa i VLO zapraszają na debatę panelową „Oliwa 8 lat po akcesji”, Która odbędzie się w dniach 11 i 12 czerwca w auli VLO przy ul Polanki 130 w Oliwie. Początek debaty o godz 16.00.

DZIEŃ I (11.06.12) godz. 16 Mini recital Piotra Skowrońskiego, absolwenta klasy akordeonu prof. Elżbiety Rosińskiej AM w Gdańsku.

Wystąpienia panelistów:

1. Przedstawiciel V LO i Stowarzyszenia Stara Oliwa,

2. Ks. prałat dr Zbigniew Zieliński, proboszcz archikatedry oliwskiej,

3. Prf. dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego UG,

4. dr Adam Jagiełło Rusiłowski, Prodziekan ds Studenckich i Współpracy Międzynarodowej UG,

5. Prof. dr hab. Waldemar Moska, rektor AWFiS w Gdańsku,

6. Ludwika Sikorska, koordynator Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

7. Michał Biełuszko, Kierownik ACK Alternator UG.

Tematy wystąpień i dyskusji:

1. Misja Kościoła w nowej rzeczywistości - rewitalizacja w sferze mentalnej i materialnej.

2. Rozwój materialnej bazy edukacji (kampus UG, inwestycje na AWFiSie).

3. Zmiany sposobu zdobywania wiedzy (Socrates, Comenius, Erasmus, Gruntvig, Lingua, Minevra).

4. Produkcja fachowców, czy kształcenie ludzi wszechstronnych: aktywnych uczestników i konsumentów kultury, świadomych obywateli?

DZIEŃ II (12.06.12) godz. 16 Mini recital Piotra Skowrońskiego.

Wystąpienia panelistów:

1. Grzgorz Sulikowski, Z-ca dyrektora WaiOZ UM w Gdańsku,

2. Jacek Łapiński, Dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz dr Ryszard Skarbek, katedra Prawa Karnego UG,

3. Przedstawiciel biblioteki przy Opata Jacka Rybińskiego,

4. Przedstawiciel Muzeum Etnograficznego w Oliwie,

5. Przedstawiciele Rady Osiedla Oliwa: Tomasz Strug i Andrzej Osipów,

6. Prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa.

Tematy wystąpień i dyskusji:

1. Nowe możliwości prawne, jakie powstały po powołaniu wspólnot mieszkaniowych.

2. Zagadnienia ochrony zabytków.

3. Rewitalizacja społeczna - aktywizacja mieszkańców i programy wspierające aktywność, realizowane przez placówki kulturalne i samorządowe, powolanie samorządu dzielnicy, powstanie przychodni.

wstecz...