Rada Dzielnicy Oliwa

piątek, 22 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Ankieta rowerowa

25.05.2012

Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie Państwa

preferencji w zakresie kolejności realizacji brakujących odcinków tras

głównych składających się na system tras rowerowych w Gdańsku.


W 2011 roku Biuro Rozwoju Gdańska wraz z Oficerem Rowerowym przy

współudziale mieszkańców Gdańska, przedstawicieli rad osiedli i dzielnic

oraz organizacji pozarządowych przygotowało studium System Tras Rowerowych

(STeR), gdzie zawarte zostały zasady kształtowania infrastruktury rowerowej

oraz przedstawione jej elementy, min. strefy uspokojonego ruchu, parkingi

rowerowe, a także hierarchia oraz przebiegi tras rowerowych na terenie

Gdańska.


Obecnie trwają prace nad przygotowaniem strategii realizacji studium STeR.

Na podstawie analizy wielokryterialnej wskazana zostanie optymalna

kolejność realizacji brakujących odcinków głównych tras rowerowych. W

analizie brane są pod uwagę kryteria komunikacyjne (np. istniejąca i

prognozowana liczba użytkowników poszczególnych tras, bezpieczeństwo),

ekonomiczne (np. koszty budowy, trudności realizacyjne),

funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe oraz poparcie społeczne (niniejsza

ankieta). Realizacji tras rowerowych towarzyszyć będzie wprowadzanie

udogodnień dla rowerzystów, takich jak m.in. wprowadzanie stref

uspokojonego ruchu, na terenach otaczający projektowane trasy.


Mapa tras głównych z podziałem na odcinki dostępna jest także w formacie

pdf na stronie Biura Rozwoju Gdańska w zakładce Aktualności – Komunikaty,

ogłoszenia.


Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku pod adresem Prosimy

więc o wskazanie odcinków tras, których realizacja jest Państwa zdaniem

najpilniejsza. Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku pod

adresem http://moje-ankiety.pl/respond-25723/sec-oHyWqUCr.html


Mapa tras głównych z podziałem na odcinki dostępna jest także w formacie

pdf na stronie Biura Rozwoju Gdańska w zakładce Aktualności – Komunikaty,

ogłoszenia. Mapę oraz wykaz odcinków tras przesyłam także w załączeniu.


Prosimy także o przekazanie tej informacji i zachęcenie do udziału w

badaniu wszystkich osób, które są zainteresowane poprawą infrastruktury

rowerowej i rozwojem komunikacji rowerowej w Gdańsku.


W imieniu zespołu autorskiego,

Marta Jaskulska


Biuro Rozwoju Gdańska

Zespół Programowania Urbanistycznego

wstecz...