Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Zwołanie XI sesji Rady Osiedla Oliwa

20.03.2012

Zwołuję 27 marca 2012 (wtorek) o godzinie 16:00 obrady XI sesji Rady Osiedla Oliwa w Gimnazjum nr 23 ul. Cystersów 13, z następującym porządkiem obrad:


1. Omówienie stanu prac planistycznych w dzielnicy oraz informacja o pracach przygotowawczych do nowelizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska – Biuro Rozwoju Gdańska

2. Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem znajdującym się w Gdańsku Oliwie przy ul. Kwietnej 32, będącej własnością Gminy Gdańsk

3. Omówienie bezpieczeństwa w Oliwie i zadań Straży Miejskiej

4. Omówienie sprawozdania Rady Osiedla Oliwa z działalności za rok 2011

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Osiedla w Oliwie

Andrzej Osipów

wstecz...