Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Statut

11.11.2011

Statut Dzielnicy Oliwa

Uchwała nr XXXVIII/1059/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1358/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/64/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/131/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Opis granic Osiedla Oliwa :

Granicę stanowi linia kolejowa od granicy miasta z Sopotem w kierunku

południowym do nasypu dawnej linii kolejowej, następnie biegnie nasypem na

zachód do torów tramwajowych w ulicy Wita Stwosza i torami tramwajowymi

do ulicy Macierzy Szkolnej. Ulicą tą biegnie na zachód do lasu i lasem na

południowy zachód do ulicy Harfowej (bez tej ulicy), po czym południową

granicą lasu do Obwodnicy i dalej na północny-zachód wzdłuż Obwodnicy, po

czym na wysokości ulicy Zenitowej skręca na północ i lasem biegnie do granicy

z Sopotem, a następnie granicą administracyjną miasta do linii kolejowej.

Archiwalne


>>>UCHWAŁA NR LII/1169/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa

>>>uchylona Uchwała nr XIX/345/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Oliwa

wstecz...